First Class Health Care

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและกัมพูชา ด้วยวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี

-ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลอดบุตร ทันตกรรมและสายตา
– พิเศษ คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกันประกอบด้วย ค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

Allianz Phuket อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ภูเก็ต